Chcem byť hostiteľom

Ak si sa rozhodol stať hostiteľom Permataku, kontaktuj emailom nášho koordinátora Zuzanu Gajdošovú, ktorá sa s Tebou dohodne na detailoch.

Byť hostiteľom je náročnejšie ako byť účastníkom, hoci sa to tak nemusí javiť. Od hostiteľa sa očakáva: 

  • Je členom organizácie Permakultúra SK a má uhradené členské minimálne v roku kedy chce organizovať Permatak 
  • Postarať sa o to, aby mal pozemok aspoň rámcový dizajn. Ten je potrebné vopred zaslať na koordinátora Permatakov. Organizácia Permakultúra SK overí, či zaslaný dizajn napĺňa zámer Permatku a zašle odpoveď najneskôr do 3 týždňov od potvrdenia prijatia dizajnu. 
  • Pripraviť brief – teda popis aktivít, popis ubytovania (vrátane kapacít), informácie o stravovaní, popis trasu k miestu konania súčasne s rámcovým dizajnom.
  • Zabezpečiť stravu a prípadné ubytovanie pre hostí. Samozrejmosťou je zabezpečiť dostatok zmysluplných aktivít. 
  • Priebežne komunikovať so všetkými hlásiacimi sa účastníkmi.
  • Dohodnúť fotografa a zabezpečiť kvalitné fotky pre reportáž s Permataku.  Napísať, alebo zabezpečiť napísanie krátkej reportáže z akcie.
  • Aktívne sa zúčastniť aspoň 3 Permatakov (v roku 2020 budú postačovať 2 permataky z roku 2019)  počas predchádzajúceho kalendárneho roka (počíta sa účasť minimálne počas hlavnej časti Permataku, čo je zvyčajne sobota na cca 8 hodín) .
  • Termín Permataku je možné zmeniť alebo zrušiť najneskôr mesiac pred konaním Permataku. V opačnom prípade organizátor o svoj termín prichádza bez náhrady v danom roku.
  • Pokiaľ sa Permataku účastnil niekto, kto nemá svoj pozemok alebo nemá možnosť hosťovať Permatak, a rozhodne sa ho darovať niekomu inému, tak buď sa obdarovaný musel aspoň raz zúčastniť Permataku, alebo sa darca aktívne zapojí ako organizátor u obdarovaného v záujme zachovania požadovaného priebehu Permataku.
  • Podporujeme, aby na Permatak chodili páry a rodiny, ale zároveň chceme zachovať určitú úroveň férového a jednotného prístupu k pravidlám, aby nevznikali nedorozumenia napr. “traja členovia jednej rodiny po jednej návšteve Permataku hneď máme nárok na svoj”. V takýchto prípadoch, aspoň jeden člen domácnosti by mal prísť 3x na permatak, zároveň ale takýto hostiteľ získava ako bonus možnosť prednostne si vybrať termín Permataku. Iný príklad: Ak prídu 3 členovia rodiny, ktorí plnohodnotne pracujú, 3x na permatak počas roka, majú samozrejme možnosť a nárok organizovať u seba (alebo darovať) 3 Permataky. 

Poznámka: Keďže celá organizácia i účasť je dobrovoľná, nevieme sa zaručiť 100% konanie daného Permataku, ani 100% naplnenie kapacít. Podmienka účasti aspoň na 3 Permatakoch nie je automatickou zárukou, že rovnaký počet ľudí príde i k Tebe. Je to filter na ľudí, ktorí nemajú problém z komunity brať, ale majú problém do nej vracať. Zároveň je to príprava potenciálneho hostiteľa na to, čo všetko obnáša byť hostiteľom, aby mali účastníci všetko potrebné a stretnutie bolo pre nich prínosné. Dlhodobým cieľom je vytvoriť aktívnu komunitu pravidelne sa pri práci stretávajúcich a navzájom si pomáhajúcich ľudí z celého Slovenska a vytvorenie aktívnych skupín v bioregiónoch.