Chcem byť hostiteľom

Ak si sa rozhodol stať hostiteľom Permataku, kontaktuj nášho organizátora Lukáša, ktorý sa s tebou dohodne na detailoch.

Byť hostiteľom je náročnejšie ako byť účastníkom, hoci sa to tak nemusí javiť. Hostiteľ musí:

  • Postarať sa o to, aby mal pozemok aspoň rámcový dizajn.
  • Zabezpečiť ubytovanie a stravu pre hostí. Samozrejmosťou je zabezpečiť dostatok zmysluplných aktivít.
  • Pripraviť brief – teda popis aktivít, popis ubytovania (vrátane kapacít), informácie o stravovaní, popis trasu k miestu konania.
  • Priebežne komunikovať so všetkými účastníkmi.
  • Dohodnúť fotografa (zvyčajne môže túto funkciu splniť niekto z našej organizácie).
  • Napísať, alebo zabezpečiť napísanie krátkej reportáže z akcie.
  • Aktívne sa zúčastniť aspoň 2 permatakov.

Poznámka: Keďže celá organizácia i účasť je dobrovoľná, nevieme zaručiť na 100% konanie daného Permataku, ani 100% naplnenie kapacít. Podmienka účasti aspoň na 2 Permatakoch nie je automatickou zárukou, že rovnaký počet ľudí automaticky príde i k tebe. Je to filter na ľudí, ktorí nemajú problém z komunity brať, ale majú problém do nej vracať. Zároveň je to príprava potenciálneho hostiteľa na to, čo všetko obnáša byť hostiteľom, aby mali účastníci všetko potrebné a stretnutie bolo pre nich prínosné. Pokiaľ niekto raz splní podmienku účasti, môže byť hostiteľom hocikedy znovu, keď je schopný pripraviť zaujímavú činnosť pre účastníkov. Zároveň to neznamená, že on sám nemôže byť účastníkom Permataku na inom pozemku, skôr naopak. Dlhodobým cieľom je vytvoriť aktívnu komunitu pravidelne sa pri práci stretávajúcich a navzájom si pomáhajúcich ľudí z celého Slovenska a vytvorenie aktívnych skupín v bioregiónoch.