Čo je Permatak?

Iniciatíva PERMATAK bola spustená v roku 2015 organizáciou Permakultúra SK a je založená na princípoch akcie v zahraničí známej ako PERMABLITZ. Vo svojej podstate ide o pracovno-vzdelávacie  stretnutia pre nadšencov permakultúry, ekologického poľnohospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja.

Funguje tak, že ten, kto má záujem realizovať na pozemku projekt s prvkami permakultúry si zvolí termín (zvyčajne víkend, no nie je to podmienka, permatak môže trvať len jeden deň) kedy by chcel projekt realizovať. Na realizáciu sa prihlásia dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť a niečo sa naučiť. Realizátor pripraví podľa počtu dobrovoľníkov ubytovanie, stravu, večerný program a dostatok práce pre každého. Prvý deň, na úvod  stretnutia sa preberie rozsah naplánovanej práce so zadelením práce hlavne podľa možností a skúseností účastníkov. Počas ďalších dní sa práce realizujú s dôrazom na sociálny charakter týchto akcií, tak aby si každý účastník odniesol nie len čo najviac skúseností, ale aj dobrý pocit z vykonanej práce, ktorá má zmysel. 

Každý dobrovoľník bez ohľadu na znalosti a skúsenosti sa môže po absolvovaní minimálne 3  permatakov (počas predchádzajúceho kalendárneho roka) stať realizátorom permataku na svojom pozemku. Podstatou akcie je pomôcť tým, ktorí chcú realizovať nápady ako zlepšiť svoj pozemok a zároveň zlepšiť zručnosti a pochopenie permakultúry ako takej. Permatak neslúži ako aktivita na vytváranie permakultúrnych dizajnov. Permakultúrny dizajn pripravovaného pozemku alebo prvku je potrebné mať pripravený skôr ako oslovíte koordinátora permatakov.