Čo je Permatak?

Iniciatíva PERMATAK bola spustená v roku 2015 organizáciou Permakultúra SK a je založená na princípoch akcie v zahraničí známej ako PERMABLITZ. Vo svojej podstate ide o pracovné stretnutia pre nadšencov permakultúry, ekologického poľnohospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja.

Funguje to tak, že ten, kto má záujem realizovať na pozemku projekt s prvkami permakultúry si zvolí termín (väčšinou víkend) kedy by chcel projekt realizovať. Na realizáciu sa prihlásia dobrovoľníci, ktorý chcú pomôcť a niečo sa naučiť. Realizátor pripraví podľa počtu dobrovoľníkov ubytovanie, stravu, večerný program a dostatok práce pre každého. Prvý deň stretnutia sa preberie rozsah naplánovanej práce so zadelením práce hlavne podľa možností a skúseností účastníkov. Počas ďalších dní sa práce realizujú s dôrazom na sociálny charakter týchto akcií, tak aby si každý účastník odniesol nie len čo najviac skúseností, ale aj dobrý pocit z vykonanej práce, ktorá má zmysel.

Každý dobrovoľník bez ohľadu na znalosti a skúsenosti sa môže po absolvovaní minimálne 2 permatakov stať realizátorom permataku na svojom pozemku. Podstatou akcie je pomôcť tým, ktorý chcú realizovať nápady ako zlepšiť svoj pozemok a zároveň zlepšiť zručnosti a pochopenie permakultúry ako takej.